Poster

Poster – wytyczne

  • Możliwość zgłoszenia prezentacji plakatu mija dnia 20 maja 2017 r.
  • Wymagany format: A1 (dokładne wymiary: 594 mmx  841 mm). Najlepiej w pionie.
  • Wydrukowany plakat proszę dostarczyć w dniu konferencji, podczas rejestracji (lub we wcześniejszym terminie).
  • Dodatkowo prosimy wysłać plakat w wersji elektronicznej (format jpg lub pdf) na adres: konferencja@poczta.wszia.opole.pl.  Wersję elektroniczną musimy otrzymać nie później aniżeli  20 maja 2017 r.
  • Do tej formy wystąpienia również należy przygotować streszczenie (podobnie jak do referatu). Powinno on być krótkim teoretycznym wprowadzeniem/uzasadnieniem do tematu. Streszczenie będzie opublikowane w materiałach konferencyjnych. Należy je przesłać na adres: konferencja@poczta.wszia.opole.pl do dnia 20 maja 2017 r.

Przygotowane plakaty będą prezentowane po zakończeniu  sekcji plenarnej (wystawa). W trakcie wystawy autorzy posterów proszeni będą o pozostawanie przy swoich plakatach i odpowiadanie na ewentualne pytania do przedstawionego tematu.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że  temat postera oraz nazwisko autora zostaną opublikowane w oficjalnym programie konferencji.