Organizatorzy i komitety

ORGANIZATORZY

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
  • Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Katedra Podstaw Pedagogiki i Logopedii Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
  • Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący: 

Duczmal Marian – Prof. dr hab., Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Członkowie:

Banach Iwona – dr, Uniwersytet Zielonogórski
Bodarski Rafał – dr, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Bułka Beata  – dr, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
Bylica Jacek – dr, Uniwersytet Jagielloński
Duczmal Wojciech – dr, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Dudziak Urszula – dr hab. prof., Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jasiński Zenon – prof. dr hab., Uniwersytet Opolski
Famuła-Jurczak Anita – dr, Uniwersytet Zielonogórski
Jędrzejko Mariusz Z.  – dr hab. prof. CHAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Kapica Marian – dr hab. prof. WSZiA, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Kasprzak Kaja – mgr, Parlament Europejski
Kirenko Janusz  – prof. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kluczyńska Jaonna– dr, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Jarosław Jagieła – dr hab. prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Kmiecik-Jusięga Karolina – dr, Akademia Ignatianum w Krakowie
Kochan Katarzyna– dr, Uniwersytet Zielonogórski
Kowalska Ewa – dr, Uniwersytet Zielonogórski
Kowalski Mirosław – dr hab. prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
Kosyrz Zdzisław  – prof. zw. dr hab.,Społeczna Akademia Nauk w Łodzi i Warszawie
Kubicki Rafał
 – dr, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Marek Franciszek – prof. dr hab., Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Marzec Bożena – dr, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Malinowski Jan – dr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Michel Małgorzata – dr, Uniwersytet Jagielloński
Morańska Danuta – dr, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Netczuk-Gwoździewicz Marzena – dr, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Ks. Prüfer Paweł – prof. dr hab. Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Poleszak Wiesław – dr, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Roman Sieroń – dr hab. prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Sarant-Ciastko Adrianna – dr, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Sikorski Wiesław – dr hab. prof. UO, Uniwersytetu Opolskiego
Skorek Ewa M. – dr hab. prof. UO, Uniwersytet Zielonogórski
Śliwa Sławomir– dr, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Walancik Marek  – dr hab., prof. WSB, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Weissbrot-Koziarska Anna – dr hab. prof UO, Uniwersytet Opolski

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: 

Śliwa Sławomir – dr, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Z-ca przewodniczącego:
Jędrzejko Mariusz Z. – dr hab. prof. CHAT, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Kowalska Ewa – dr, Uniwersytet Zielonogórski

Sekretarz:
Kania Sławomir – mgr, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Członkowie:
Franczak Hanna– mgr, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
Błońska Katarzyna– mgr, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Fiebich  Łukasz– mgr, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Stanuchowski Dariusz – mgr, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Taper Agnieszka – mgr, Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku