Rejestracja i opłaty

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (kliknij)

TERMINY ZGŁOSZEŃ, PŁATNOŚCI:  

udział czynny: do 8 maja 2017 r; (rekrutacja przedłużona do 20 maja !!!)
udział bierny: do 15 maja 2017 r. (rekrutacja przedłużona do 31 maja !!!)

FORMY UDZIAŁU I OPŁATY:

Udział czynny z publikacją – wystąpienie, publikacja, udział w warsztatach – 250 zł
Udział czynny – wystąpienie, udział w warsztatach – 150 zł
Udział bierny – udział w warsztatach i wykładach konferencyjnych – 50 zł

Prosimy o wcześniejsze przybycie i rejestrację przed rozpoczęciem konferencji. Otrzymają

Państwo materiały konferencyjne. Do odbioru będą również faktury (dla osób, które zaznaczyły taką opcję w karcie zgłoszenia).

2. Opłaty konferencyjne można uregulować przelewem na numer konta do dnia 31.05.2017

3. Opłatę konferencyjną można również uregulować w trakcie rejestracji w dniu konferencji.

Opłatę należy wnosić na następujący rachunek bankowy:
Konto WSZiA: PKO BP I o/Opole, 39 1020 3668 0000 5902 0009 9804 
Tytuł wpłaty: Imię i nazwisko. Konferencja – PROFILAKTYKA

FAKTURY
Faktury będą wystawiane bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca.Dane podane w formularzu nie będą możliwe do zmiany po wystawieniu faktury.
W przypadku wystawienia faktury na instytucję, prosimy upewnić się, czy NABYWCA i ODBIORCA faktury jest ten sam (w związku ze zmianą przepisów ze stycznia 2017 roku).
Np. jeżeli faktura wystawiona ma być na szkołę podstawową, to nabywcą jest organ prowadzący, np. urząd miasta/starostwo powiatowe, pod które podlega placówka, zaś odbiorcą – dana szkoła.

W przypadku, gdy faktura ma być imienna, proszę wpisać odpowiednie dane w część NABYWCA.

W przypadkach indywidualnych prosimy o bezpośredni kontakt z Kwesturą WSZiA
tel. 77 402-19-27
Opole, ul. Niedziałkowskiego 18 pok. 207
kwestura@poczta.wszia.opole.pl