Warsztaty

Planowane warsztaty

  1. Wzmacnianie resilience u dzieci nieśmiałych i z trudnościami w nauce (dr Jolanta Woś-Radziej, RCRE w Opolu) – Program warsztatu_nr_1
  2. Nowe substancje psychoaktywne (zagrożenia, mechanizmy działania, rozpoznawanie zachowań, zasady postępowania (prof. Mariusz Z. Jędrzejko – Wydział Pedagogiczny ChAT) – Program_warsztat_nr_2
  3. Video games i ich potencjalny wpływ na rozwój emocjonalny nastolatka – fakty bez mitów (mgr Agnieszka Taper – CPS)- Program_warsztat_nr_3
  4. Metoda pracy na zasobach ucznia. Psychologia pozytywna w praktyce wychowawczej (mgr Agnieszka Smorąg – Uniwersytet Opolski, Fundacja INTRA ) – Program_warsztat_nr_4
  5. Systemowa profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych (mgr Paweł Andrzejuk – WSZiA w Opolu, Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „To człowiek”) –
  6. Współpraca nauczycieli z rodzicami profilaktyką zachowań ryzykownych (mgr Barbara Charczuk, – RCRE w Opolu)- Program_warsztatu_nr_6
  7. Bądź zdrów! Dobra praktyka-funkcjonowanie Sieci Szkół Wspierających Zdrowie
    w województwie opolskim– (mgr Agnieszka Skrzydelska – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Wojewódzki koordynator Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie)- Program_warsztat_nr_7