Informacje ogólne

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji\

PROGRAM KONFERENCJI_EDUKACJA NA ROZDROŻU

HARMONOGRAM WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH – dla prelegentów


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BIERNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI. REJESTRACJA TRWA DO KOŃCA MARCA 2016 R.  W RAMACH UCZESTNICTWA MOŻNA WYSŁUCHAĆ PRELEKCJI W PIERWSZYM DNIU KONFERENCJI ORAZ WZIĄĆ UDZIAŁ W WYBRANYCH WARSZTATACH DNIA NASTĘPNEGO. 

REJESTRACJA CZYNNEGO UDZIAŁU NA KONFERENCJĘ (PREZENTACJA REFERATU oraz PREZENTACJA POSTERA) ZOSTAJE ZAKOŃCZONA.


Z wielka przyjemnością zapraszamy  na MIĘDZYNARODOWĄ INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ pt. „EDUKACJA NA ROZDROŻU? WSPÓŁCZESNE WYZWANIA WOBEC EDUKACJI I PROFILAKTYKI”, która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Opolu. Konferencja jest organizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Opolu, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Uniwersytet Zielonogórski, Wydiał Pedagogiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie oraz Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku.

Proponujemy Państwu dwudniowe spotkanie, w trakcie którego podejmiemy dyskusję nad problemem, który w aspekcie wielowymiarowo uwarunkowanych zmian zachodzących we współczesnym świecie  jest wciąż aktualnym i ważnym zagadnieniem ukierunkowujących praktyczne działania w zakresie edukacji i profilaktyki. Narastające zjawisko cyfryzacji świata, zubożenie relacji międzyludzkich, przewartościowana rola rodziny i szkoły, powstawanie nowych zagrożeń i dotąd nieznanych zachowań ryzykownych młodych ludzi inklinują konieczność weryfikacji dotychczasowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży, a także dorosłych.

W trakcie konferencji wysłuchacie Państwo wykładów zorganizowanych w  sesji plenarnej oraz w trzech sekcjach dyskusyjnych, zaś drugiego dnia zapraszamy do udziału w warsztatach metodycznych.

Adresat konferencji
Zapraszamy przedstawicieli środowisk akademickich (badaczy, teoretyków) i środowisk oświatowych (kadrę kształcącą nauczycieli, wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży), praktyków, edukatorów, twórców programów i projektów, działaczy stowarzyszeń, doktorantów, studentów i przede wszystkim nauczycieli i rodziców, którym nie jest obojętna przyszłość ich wychowanków.

 W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata naukowego i praktycy z kraju i zagranicy, m.in. z Ukrainy i Słowacji.