Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wydział Oświaty w Opolu
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
STOWARZYSZENIE NA RZECZ AUTYZMU „Uczymy się żyć razem”

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. Organizacja kształcenia i wychowywania dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata naukowego i praktycy z województwa opolskiego.

Konferencja będzie przebiegała w dwóch formach: wykłady plenarne i warsztaty.