Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Wydział Oświaty Miasta Opole

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem”

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.

 „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W SZKOLE. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA I WYCHOWYWANIA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH”.

 W związku ze zmianami warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym określone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. proponujemy Państwu udział w konferencji, która stanowi odpowiedź na nowe wymagania i wyzwania stawiane przed kadrą wspierającą organizację kształcenia specjalnego.

W trakcie konferencji pragniemy poruszyć ważne kwestie związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu i szkole, organizacją kształcenia specjalnego w placówkach oświatowych oraz przybliżymy problematykę edukacji włączającej, szczególnie w kontekście ucznia ze spektrum autyzmu.

 W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata naukowego i praktycy z województwa opolskiego.

Konferencja będzie przebiegała w dwóch formach: wykłady plenarne i warsztaty.

Adresaci konferencji
Konferencja skierowana jest do dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, asystentów nauczyciela, studentów kierunków pedagogicznych, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką oraz pragnących podnosić swoje kwalifikacje w zakresie wspomagania wychowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

PATRONAT HONOROWY

LCI emblem_2C_287+7406