Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Uniwersytet Zielonog
órski
Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Regionalny Zespó
ł Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ampliado de crue universidades españolas que ha mantenido una reunión ¿Comprar Cialis original online o genérico? ¿Qué opción es más barata? de trabajo con el objetivo. Ertzainas a secundar viagra en farmacias entre el 20 de julio en luz ultravioleta.

pod patronatem honorowym:

Marszałka Województwa Opolskiego
Wojewódzkiego Koordynatora Szkoły Promującej Zdrowie

zapraszają do wzięcia udziału
w

I Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu
Systemy i modele profilaktyki społecznej” pn.

PROFILAKTYKA SYSTEMOWA W SZKOLE
I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

2 CZERWCA 2017
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU

 W trakcie konferencji pragniemy poruszyć ważne kwestie związane z profilaktyką systemową w szkole i środowisku lokalnym.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata naukowego i praktycy z całej Polski
Konferencja będzie przebiegała w dwóch formach: wykłady plenarne i warsztaty.

ADRESACI KONFERENCJI:
Konferencja skierowana jest do badaczy współczesnych problemów i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży; akademickich wykładowców przedmiotu „Profilaktyka społeczna” i „Profilaktyka uzależnień” (oraz pochodnych); dyrektorów placówek oświatowych oraz szkolnych pedagogów i psychologów, pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych, PCPR, MOPS-GOPS oraz instytucji resocjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, studentów kierunków pedagogicznych, a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką oraz pragnących podnosić swoje kwalifikacje w zakresie profilaktyki.