Informacje ogólne

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wydział Oświaty Miasta Opola
Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem”

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. Niepełnosprawność w szkole. Organizacja kształcenia i wychowywania dzieci niepełnosprawnych w placówkach oświatowych.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele świata naukowego i praktycy z województwa opolskiego.

Konferencja będzie przebiegała w dwóch formach: wykłady plenarne i warsztaty.

Konferencja jest bezpłatna. Liczba zgłoszeń jest ograniczona. Decyduje data zgłoszenia.